Εκθέσεις της ART CAMIN

Εκθέσεις της ART CAMIN

Φωτογραφικό υλικό από εκθέσεις της ART CAMIN


CASA FIRMA 08

Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας 13-21 Σεπτεμβρίου 2008

 

Έκθεση κατοικίας στο πρώην ανατολικό αεροδρόμιο (Ελληνικό)

27-5 Οκτωβρίου 2008

 

 

Χαλκίδα DREAM HOUSE  Μάιος 2008