Αγωγοί Εξαρτήματα

Αγωγοί Εξαρτήματα

ΑΚΑΜΠΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΡΑΦΗΣ ΑΠΟ

ΠΡΟΒΑΜΜΕΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ

 

 

Ποιότητα χάλυβα: ΟΧ51ΟΖ140. Σύμφωνα με προδιαγραφές ΕΝ 10142
Γαλβάνισμα Ζ: 200gr/m2 σύνολο
στίς 2 πλευρές
Ανοχές χάλυβα:Σύμφωνα με προδιαγραφές ΕΝ 10.143

Προδιαγραφές βαφής: Σύμφωνα με ΕΝ 10.169-ΕCCA

Επιφάνεια A: 5m primer+20mm polyester

Επιφάνεια Β: 7μm polyester epoxy 7032
Ιδανικό γ
ια: κεντρικές και ατομικές μονάδες εξαερισμού ή κλιματισμού σε εμφανή σημεία.
Παρά
γεται σε πάχος 0,6μμ και σε τεμάχια 2 και 3 μέτρων, καθώς και σε άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

Παράγεται σε χρώματα ΠΕΥΚΟ RAL 9010 ΚΕΡΑΜΙΔΙ RAL 3013 ΜΠΕΖ RAL 1013
 

 

 

 

 

 

 

ΑΚΑΜΠΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΡΑΦΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ

 

Ιδανικό για μονωμένες εξωτερικές καμινάδες τζακιών, καυστήρων θέρμανσης πετρελαίου
και αερίου.Παράγεται σε 5 τύπουςΠ. εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτοαντιμαγνητικό χάλυβα με πάχος 0,4mm Β. εσωτερικά και εξωτερικά από γαλβανισμένο χάλυβα με πάχο5 0,6mm Γ. εσωτερικά από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό
χάλυβα με πάχος 0,4mm και εξωτερικά απόγαλβανισμένο χάλυβα με πάχος 0,6mm
Δ. εσωτερικά από ανοξείδωτο αντιμαγνητικόχάλυβα με πάχος 0,4mm και εξωτερικά από
προβαμένο γαλβανισμένο χάλυβα με πάχος 0,6mm Εσωτερικά από γαλβανισμένο χάλυβα με πάχο5 0,6mm και εξωτερικά από προβαμένο γαλβανισμένο χάλυβα με πάχος Ο,6mm